Svenska Bullmastiffklubbens avelspolicy och avelsrekommendationer

Uppfödaren ska vara väl insatt i och följa SKKs grundregler för hundavel. Båda föräldradjuren ska vara HD/ED röntgade. Båda föräldradjuren ska vara dokumenterat (av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar) fria från hjärtfelet aortastenos. (Kombinationer med två hundar som har nära släktingar (föräldrar och/eller syskon) som har eller har lämnat aortastenos bör undvikas. En kombination som visat sig ge aortastenos bör ej upprepas.)

Uppfödare ska ej låta tik valpa före 24 månaders ålder. Minst ett av föräldradjuren ska vara HD resp. ED fri. Enligt Svenska Kennelklubbens avelsrekommendationer kan det dessutom aldrig anses försvarbart att para två grava dysplaster (alltså D och/eller E) med varandra. Att ej utan synnerliga skäl använda hund med HD E eller högre grad ED än 1. Att undvika att använda hund som opererats för korsbandsskada i avel, samt att undvika att para två hundar där nära släktingar (föräldrar och/eller syskon) drabbats av problemet. Ingen hund ska under sin levnad bli förälder till mer än 5 procent av sin generation. Indagsläget innebär detta att hundar bör tas ur avel efter den kull där 29:e valpen föds. Båda föräldradjuren ska vara utställda med minst 1:a i kvalité.