PennHIP

PennHIP är en metod att med röntgen bestämma hur stort glapp det finns i hundens höftleder. Glappet ger sedan ett mått på risken att utveckla höftledsartros genom höftledsdysplasi. Glappet och höftkulans storlek ger ett mått som kallas DI (distraktionsindex).

DI har visat sig var det hittills bästa sättet att bedöma risken för att en hund skall utveckla höftledsartros. Eftersom hundens DI jämförs med övriga inom samma ras kan resultatet användas som en del i ett avelsurval.

Allra säkrast resultat ger PennHIP vid 12 månaders ålder – men redan så tidigt som vid 16 veckor är säkerheten uppe i 85%. Högdräktiga och digivande tikar skall inte PennHIPröntgas eftersom deras höfter kan vara lite extra slappa. Löpande tikar går däremot bra att röntga.

Resultaten från PennHIP kommer till dig som röntgat hunden, till veterinären som gjort röntgen samt finns hos University of Philadelphia som avläser bilderna. Resultatet blir inte offentligt. Samtliga bilder som tas i en PennHIPundersökning måste skickas in för avläsning.

Undersökningen går i princip till som vid en vanlig ”HD-röntgen”. Hunden sederas ordentligt, tre röntgenbilder tas.

Dels den vanliga ”SKK-bilden”, en bild där ledkulan pressas lätt in i skålen och en bild där ledkulan dras lätt ut ur skålen.

Vid några tillfällen kan inte DI fastställas. Det är främst på hundar som redan har svåra artrosförändringar och på de som visar tecken på kavitation i ledvätskan.

(Kavitation är de gasbubblor som kan bildas då en led ”knakar till”.)

 

Läs allt om PennHIP på www.pennhip.org